cookiebeleid

Inhoud

ALGEMEEN

WAT ZIJN COOKIES EN DAARMEE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN?

PERSOONSGEGEVENS EN HUN GEBRUIK

WAAROM GEBRUIKT IMMOZO.BE COOKIES EN DAARMEE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN?

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP IMMOZO.BE?

COOKIES EN DAARMEE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN GEBRUIKT DOOR DERDEN

BEHEREN OF UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN DAARMEE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

WIJZIGINGEN

NOG VRAGEN?

ALGEMEEN

De website www.immozo.be maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit cookiebeleid wil de bezoeker informeren over het gebruik hiervan.

Immozo wenst er u als bezoeker op te wijzen dat u niet alle cookies hoeft te accepteren. Het accepteren ervan maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de website. Bij het weigeren ervan bestaat de mogelijkheid wel dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende services niet optimaal functioneren (zie ook punt Beheren of uitschakelen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken).

WAT ZIJN COOKIES EN DAARMEE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN?

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing (bv. app) van Immozo kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindappartuur (PC, laptop, smartphone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

Deze bestanden en technologieën kunnen onder meer bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur.

De bestanden en technologieën bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

- WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekst- en cijferbestanden die bij het bezoek van websites, in uw browser, op uw harde schijf of op uw toestel worden opgeslagen. Het cookiebestand bevat een unieke code, die toelaat de browser te herkennen gedurende het bezoek van die website, dan wel bij latere, herhaalde bezoeken. Op die manier worden onder andere de voorkeursinstellingen bij een navolgend bezoek aan de website onthouden, waardoor de gebruikservaring van de bezoeker relevanter wordt, wordt aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren en behoeften en aldus wordt geoptimaliseerd.

- WAT ZIJN WEB BEACONS?

Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten en die o.a. bepaalde informatie kunnen registreren zoals uw IP-adres. Web beacons of pixel tags worden voornamelijk gebruikt om bezoekers van een website te gaan retargetten en het zo mogelijk te maken om de bezoeker ook na het bezoeken van de website gerichte advertenties te kunnen tonen.

- WAT ZIJN LOGFILES?

Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.

PERSOONSGEGEVENS EN HUN GEBRUIK

In het algemeen wensen wij voor wat betreft de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten daaromtrent te verwijzen naar onze privacy statement.

Aangezien sommige van de gebruikte cookies en daarmee vergelijkbare technieken, die hierna worden beschreven, gegevens kunnen bevatten die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren, wordt hierna individueel uiteengezet met welke doelstelling deze gegevens verzameld worden.

WAAROM GEBRUIKT IMMOZO.BE COOKIES EN DAARMEE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN?

1. FUNCTIONELE DOELEINDEN

Functionele cookies en daarmee vergelijkbare technieken zijn noodzakelijk om onze website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar zijn wel noodzakelijk voor een nuttig gebruik van de website. Ze worden daarom ook standaard door ons geplaatst en kunnen niet geweigerd worden.

Deze cookies en technieken zijn nodig:

  • om u vlot op onze website te laten navigeren en onze website gemakkelijk te kunnen gebruiken of die interactiviteit met onze websites mogelijk maken;
  • om uw surfvoorkeuren op te slaan zoals bv. uw taal, uw regio, uw login, uw paswoord, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten;
  • om de informatie die u ons geeft over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden bv. bij het invullen van formulieren;
  • om webpagina’s sneller te doen laden, veiligheid te garanderen, de website of gebruikers te testen, misbruik op te sporen of de vereiste leeftijd te detecteren;
  • of om te detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën.

2. ANALYTISCHE DOELEINDEN

Analytische cookies en daarmee vergelijkbare technieken stellen ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en deze dan vervolgens te analyseren. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

Het gaat voornamelijk om cookies en technieken die het aantal bezoekers, uw surfgedrag, gebruikspatronen en foutmeldingen registreert voor optimalisatie van de inhoud en structuur van onze website.

3. MARKETING DOELEINDEN

Tracking cookies en daarmee vergelijkbare technieken die door Immozo worden gebruikt betreffen voornamelijk het gebruik van advertentiecookies die zowel door Immozo als door derden geplaatst kunnen worden en de zogenaamde sociale plug-ins die door derden geplaatst worden op onze website.

3.1 Advertentiecookies

Het gebruik van advertentiecookies op onze website kan zowel afkomstig zijn van Immozo als van derden (zie hierover ook punt Cookies en daarmee vergelijkbare technieken gebruikt door derden).

Advertentiecookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag zodat aan u de voor u interessante advertenties kunnen getoond worden.

Deze cookies houden uw surfgeschiedenis bij in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie via derde bronnen, om relevante inhoud, berichtgeving (cfr. push berichten) en reclameboodschappen te tonen. De verzamelde gegevens worden daarnaast gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en marktanalyse alsook voor de juiste en goede werking van het advertentiesysteem.

Mocht u deze cookies weigeren dan betekent dit niet noodzakelijk dat u geen enkele advertentie meer zal zien. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van dergelijke cookies en die bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van onze website.  

3.2 Sociale plug-ins

Sociale plug-ins  zijn webcomponenten die ontworpen zijn om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisatie van de externe website mogelijk maken.

Sociale plug-ins gaan steeds uit van de betrokken derde partijen.

Via deze plug-ins wordt het mogelijk gemaakt de inhoud van onze website die u bekijkt te delen via social media. Het gebruik van sociale plug-ins is noodzakelijk voor het functioneren van de buttons die dit delen mogelijk maken en die er voor zorgen dat de desbetreffende derde partijen uw gegevens kunnen ontvangen en herkennen op het moment dat u de informatie wil delen.

Bijvoorbeeld: de like of share knop van Facebook.

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP IMMOZO.BE?

1. FUNCTIONELE COOKIES

Naam Type Inhoud Doel Duur Afkomst
Visited Cookie Met deze cookie wordt bijgehouden of een gebruiker een terugkerende gebruiker of een nieuwe gebruiker is. Mogelijk maken om terugkerende en nieuwe gebruikers van elkaar te onderscheiden. 15 d Immozo
Search Cookie Met deze cookie wordt de laatste zoekopdracht van de gebruiker bijgehouden. Mogelijk maken van hergebruik van de zoekopdracht voor volgende zoekopdrachten en het personaliseren van de panden. 1 jaar Immozo
Preferences Cookie Met deze cookie worden de voorkeuren van de gebruiker (m.b.t. sociale criteria) bijgehouden. Mogelijk maken om bij alle zoekopdrachten de voorkeuren van de gebruiker m.b.t. sociale criteria in rekening te kunnen brengen. 1 jaar Immozo
PHPSESSID Cookie Met deze cookie worden de sessies van de gebruiker bijgehouden. Het bijhouden van de sessies zorgt ervoor dat de gebruiker ingelogd kan blijven. Sessie Immozo
Lang Cookie Met deze cookie wordt de taalkeuze van de gebruiker bijgehouden. Mogelijk maken om bij te houden in welke taal de website moet weergegeven worden.  1 jaar Immozo
Immoid_timesignored Cookie Met deze cookie wordt bijgehouden hoeveel keer de gebruiker de vragen m.b.t. Immo ID negeert. Mogelijk maken om vragen m.b.t. Immo ID niet langer te tonen indien gebruiker geen interesse heeft. 1 jaar Immozo
Immoid_timesHidden Cookie Met deze cookie wordt bijgehouden hoeveel keer de gebruiker de Immo ID banner heeft weggeklikt. Mogelijk maken om Immo ID niet langer te tonen indien gebruiker geen interesse heeft. 1 jaar Immozo
Immoid_hidden Cookie Met deze cookie wordt bijgehouden of de Immo ID vragen verborgen moeten worden of niet. Mogelijk maken om de Immo ID vragen voor een bepaalde gebruiker te verbergen of niet. 4 d. Immozo
Immoid_noAutofill Cookie Met deze cookie wordt bijgehouden of de gebruiker toestemming heeft gegeven om bepaalde vragen automatisch aan te vullen aan de hand van zijn zoekopdrachten. Mogelijk maken om bepaalde vragen automatisch aan te vullen aan de hand van zoekopdrachten 1 jaar Immozo
Fbsr_ Cookie Facebook login ID Mogelijk maken om in te loggen via Facebook Account. 1 min. Facebook

2. ANALYTISCHE COOKIES
Naam Type Inhoud Doel Duur Afkomst
_ga Cookie

Met deze cookie worden verschillende persoonsgebonden gegevens die Google heeft verzameld (zoals gebruikte

technologie, demografie, locatie, ...) over de gebruiker bijgehouden.

Mogelijk maken om interne analyses uit te voeren en optimalisatie van de website door te voeren ten opzichte van verschillende doelgroepen. 1 min. Google (analytics)
Sentry Beacon Met deze beacon worden javascript errors (foutmeldingen) bijgehouden. Mogelijk maken om binnen de website de foutmeldingen te loggen en verbeteringen te kunnen aanbrengen.   Sentry
New Relic Beacon Met deze beacon wordt het servergebruik en de foutmeldingen bijgehouden. Mogelijk maken om de serverstatus te monitoren en foutmeldingen bij de gebruikers op te vangen.   New Relic


3. MARKETING COOKIES

Naam Type Inhoud Doel Duur Afkomst
Hotjar Beacon

Gebruik van Hotjar maakt het mogelijk om het real time gebruik van iedere  unieke, anonieme bezoeker te bekijken (muisclicks, -bewegingen en scrolactiviteit).

Op basis van de verzamelde informatie kan de website verbeterd worden en afgestemd worden op het gebruik ervan.   Hotjar
Facebook-pixel Beacon Met deze beacon worden verschillende (persoonsgebonden) gegevens die Facebook heeft verzameld (zoals gebruikte technologie, demografie, locatie,...) over de gebruiker bijgehouden door Facebook. De Facebook-pixel is een analysehulpmiddel waarmee de effectiviteit van advertenties gemeten kunnen worden en inzicht verkregen kan worden in acties die gebruikers uitvoeren op de website. Het laat ons toe doelgroepen voor advertentiecampagne te meten, optimaliseren en ontwikkelen.   Facebook
Quantcast Beacon Met deze beacon worden verschillende (persoonsgebonden) gegevens verzameld over de gebruiker. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen persona's aangemaakt worden om zo een zicht te krijgen op het doelpubliek van Immozo. Op die manier kan een gepersonaliseerde ervaring gecreëerd worden.   Quantcast


De mogelijkheid bestaat dat Immozo bepaalde Samenwerkingspartners toelaat om eveneens (al dan niet tijdelijk) een zogenaamde web beacon of (retargetting) pixel tag te plaatsen zodat ook deze partners u na het bezoeken van onze website, doelgerichte advertenties kunnen tonen. Voor meer informatie over onze verschillende Samenwerkingspartners: klik hier.

COOKIES EN DAARMEE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN GEBRUIKT DOOR DERDEN

Zoals reeds vermeld is het mogelijk dat naast de cookies die door onze website zelf in uw browser, op uw harde schijf of in het intern geheugen van uw toestel worden opgeslagen (zogenaamde “first party cookies”), ook cookies van derden (zogenaamde “third party cookies”) worden opgeslagen.

Het gaat met name om de hogervermelde advertentiecookies en zogenaamde sociale plug-ins die het doelgericht adverteren op onze website (en op andere websites) mogelijk maken alsook de deelfunctie op sociale media ondersteunen (zie supra).

Voor de cookies en daarmee vergelijkbare technieken die derde partijen plaatsen alsook de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken. Wij vervullen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens die op basis van deze third party cookies geschieden, noch slaan we die informatie op, noch verwerken we ze.

De bezoeker kan ten allen tijde beslissen het gebruik door third party cookies  van onze website uit te schakelen (zie hiervoor punt Beheren of uitschakelen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken).

BEHEREN OF UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN DAARMEE VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Het is ten allen tijde mogelijk uw initieel gegeven toestemming voor het gebruik van cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën door Immozo en/of derden  op onze website in te trekken.  Dit met uitzondering van de functionele cookies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de website.

Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende services niet optimaal functioneren.

Via uw browserinstellingen, bij de veiligheids- en privacy instellingen kan u kiezen om cookies uit te schakelen. Opgelet: het uitschakelen van cookies heeft een uitsluitend gevolg voor de computer en browser waarop deze handeling wordt uitgevoerd. Wanneer u via meerdere computers en of browsers gebruik maakt om te surfen op het internet dan dient deze handeling zo vaak als nodig herhaald te worden

Volgende links kunnen u begeleiden bij het uitschakelen van de cookies en daarmee vergelijkbare technieken:

Cookies kunnen overigens ook eenvoudigweg verwijderd worden door middel van het wissen van uw “browsegeschiedenis”.

WIJZIGINGEN

Immozo behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op haar website.

NOG VRAGEN?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent ons cookiebeleid en het antwoord op uw vragen niet kan teruggevonden worden in hetgeen hierboven werd uiteengezet, kunt u steeds contact opnemen met info@immozo.com