Blog
01/06/2018    Financieel & Recht, Nieuws

Gedaan met groot en klein beschrijf

UPDATE JUNI 2018

Met "beschrijf" worden de registratiebelasting of verkooprechten bedoelt die betaald moeten worden naar aanleiding van de aankoop van een onroerend goed, een woning, een grond, enz. Nu betalen we in Vlaanderen standaard 10% op de aankoopsom, het zogenaamde groot beschrijf. Bij de aankoop van een 'bescheiden' woning kan een verminderd tarief gelden van 5% of klein beschrijf. Met bescheiden wordt bedoelt dat de woning een beperkt KI mag hebben. Nu, dit KI is sinds 1974 niet meer aangepast, dit betekent in praktijk dat een oudere villa op het platteland onder klein beschrijf kan vallen en een klein appartementje in de stad onder groot beschrijf. Vanaf 1 juni 2018 zou iedereen 7% registratierechten moeten betalen. Voor kleinere huizen (van minder dan € 200.000) is er wel een vrijstelling op de eerste schijf van € 80.000, daardoor zullen de registratierechten voor kleine huizen minder dan 5% bedragen.

Principe van meeneembaarheid blijft

Wie een nieuwe woning koopt, maar in het verleden al een woning had gekocht, kan de reeds betaalde registratie in vermindering brengen. Het plafondbedrag van € 12.500 blijft ook behouden, wel zal het bedrag vanaf heden worden geïndexeerd aangezien dit al van 2002 was geleden.

Renovatie wordt beloond

Wie een woning grondig wil renoveren, wordt ook extra beloond. Indien binnen de 5 jaar na aankoop een "Ingrijpende Energetische Renovatie" wordt uitgevoerd, moet er slecht 6% registratierechten worden betaald. Daarbovenop krijgt men een vrijstelling van € 4.800 als het om een bescheiden woning gaat (zoals hierboven reeds vermeld: geen registratierechten op de eerste schijf van € 80.000). Een "Ingrijpende Energetische Renovatie" is een renovatie waarbij de verwarming, luchtcirculatie, koeling etc. volledig vervangen worden en minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.


Hoe was het voor juni 2018

Het verschil tussen groot en klein beschrijf ?

Elk geschrift of elke akte waarbij de eigendom wordt overgedragen van een in België gelegen onroerend goed moet verplicht binnen een termijn van vier maanden geregistreerd worden op het bevoegde registratiekantoor. Als gevolg van deze registratie moet een registratierecht betaald worden.

In principe is dit registratierecht gelijk aan 10% voor onroerende goederen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en 12,5% voor onroerende goederen die gelegen zijn in Brussel of Wallonië.

Wanneer voldaan is aan bepaalde voorwaarden zijn evenwel gunstregimes mogelijk. Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen "klein" en "groot" beschrijf verwijst naar het toegepaste registratierecht :

  • Is het registratierecht van 10% of 12,5% van toepassing dan spreekt men van "groot beschrijf".
  • Is het registratierecht van 5% of 6% van toepassing dan spreekt men van "klein beschrijf".

Het registratierecht wordt berekend op het bedrag van de prijs en alle andere zaken die bedongen worden in het voordeel van de verkoper. De belastbare grondslag mag echter nooit lager zijn dan de verkoopwaarde van het onroerend goed. Wordt een lager bedrag dan de verkoopwaarde in aanmerking genomen door de partijen dan kan er sprake zijn van prijsbewimpeling. Bij prijsbewimpeling nemen partijen bewust een lagere prijs op in de akte dan de werkelijke prijs die ze overeengekomen zijn. En dit met de bedoeling om daardoor de heffingsgrondslag van het registratierecht te verminderen. Bij prijsbewimpeling is de prijs die in de akte vermeld wordt, niet de werkelijk overeengekomen prijs. De werkelijk overeengekomen prijs is hoger dan de prijs die in de akte vermeld wordt.

Normaliter is het registratierecht gelijk aan 10% voor onroerende goederen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en 12,5% voor onroerende goederen die gelegen zijn in Brussel of Wallonië. Of met andere woorden, als algemene regel geldt dat het "groot beschrijf" van toepassing is.

In welbepaalde gevallen kan het recht echter gelijk zijn aan 5% of 6 %, namelijk bij de aankoop van een "bescheiden woning" of van een "kleine landeigendom". Met een kleine landeigendom wordt bedoeld een onroerend goed dat bestemd is voor landbouwexploitatie. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het laatste vastgoednieuws!

Related posts

Hoe indexeer je de huurprijs?

Hoe indexeer je de huurprijs?
2019-05-05
Als je een huis of een appartement als woning verhuurt, mag je de huurprijs elk jaar aanpassen aan de gezondheidsindex. Je mag dat...
Lees meer

De voordelen van een brandverzekering als huurder

De voordelen van een brandverzekering als huurder
2019-04-26
Wist je al dat een brandverzekering voor huurders even interessant is als voor eigenaars? We leggen het even in detail uit: Wat is een brand- of...
Lees meer