Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Een appartement kopen? Lees waarop je allemaal moet letten. Informeer je goed zodat je voor geen verrassingen komt te staan.

Je wilt een appartement kopen, nadat je het enkele panden hebt bezocht, begint het pas. Je moet informatie vragen over het gebouw, de maandelijkse kosten en eventuele gerechtelijke procedures. Hoe begin je er aan?

Omdat een appartement aankopen een belangrijke financiële beslissing is, raden we aan om met kennis van zaken te beslissen. Na doorname van al deze informatie kan je nog steeds overwegen of je geïnteresseerd bent in de aankoop. Je kan bij de notaris, vastgoedmakelaar, verkoper of syndicus al terecht voor informatie over het gebouw.

Statuten & mede-eigendom

Bekijk in de statuten van het gebouw welke gedeelten van jou persoonlijk zijn en welke gemeenschappelijk. Zijn er beperkingen in het gebruik van je appartement? De statuten geven ook aan hoe de kosten in het gebouw verdeeld worden tussen alle eigenaars, want door je aankoop maak je een verplicht deel van de vereniging van mede-eigendom. Mede-eigendom betekent dat het eigendomsrecht van het gebouw verdeeld is tussen verschillende personen en dat elk gebouw bestaat uit een privé deel en een onverdeeld deel in de gemeenschappelijke ruimtes bv. de grond. Dit heeft als gevolg dat je als koper moet meebetalen in de lasten die verbonden zijn aan de mede-eigendom in evenredigheid met uw aandeel in de privé delen en dit vanaf de datum van de notariële actoe (onderhoud, herstellingen en vernieuwing van bv. dak of lift) .

Wil je na de aankoop niet geconfronteerd worden met onaangename finaciële verrassingen? Regelmatig zullen er algemene vergaderingen plaatsvinden, neem de laatste verslagen ook eens rustig door. Hierin zal je lezen of er bepaalde werken zijn gepland en hoeveel je zal moeten meebetalen. Of er problemen bestaan in het gebouw. In deze verslagen staan ook de lopende procedures en afrekeningen (hiervan kan je ook gerust een kopie opvragen). In de afrekeningen zie je hoeveel de maandelijkse kosten in het gebouw. Het spreekt voor zich hoe meer gemeenschappelijke voorzieningen er zijn, hoe hoger de algemene en onderhoudskosten zullen bedragen.

Reglement van inwendige orde

Dit reglement zijn de 'leefregels' die alle bewoners moeten naleven om de veiligheid, de rust en de netheid binnen het appartementsgebouw te respecteren. Lees deze aandacht en bekijk of je je hierin kan vinden want je zal je als koper hieraan moeten houden.

Syndicus bij appartement

Eens eigenaar geworden, heb je rechten en inspraak in het beheer van het appartementsgebouw in verhouding tot het aandeel die je hebt in de algemene delen van het gebouw. De syndicus moet je een overzicht bezorgen van de hangende gerechtelijke procedures die verband houden met de mede-eigendom. Verder staat de syndicus in voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes. Hij is verplicht het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal mee te delen.

Reservekapitaal? Onder reservekapitaal wordt het geld verstaand dat bestemd is voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals vernieuwing van het verwarmingssysteem, de reparatie of de vernieuwing van een lift of het leggen van een nieuwe dakbedekking.

Werkkapitaal? Onder werkkapitaal worden de voorschotten verstaan die betaald zijn door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.