Blog
05/05/2019    Financieel & Recht

Hoe indexeer je de huurprijs?

Als je een huis of een appartement als woning verhuurt, mag je de huurprijs elk jaar aanpassen aan de gezondheidsindex. Je mag dat zelfs doen als daarover geen clausule in de huurovereenkomst staat. Verhuur je een handelspand, een garage of een kantoorruimte, dan moet je de mogelijkheid om de prijs te indexeren wel uitdrukkelijk opnemen in het huurcontract. Anders kan je de huur niet aanpassen.

Wanneer mag je indexeren?

Het is een misverstand dat verhuurders de huurprijzen in januari moeten indexeren. Je mag de huurprijs elk jaar aanpassen op de dag dat de huurovereenkomst in werking is getreden. Ondertekende je bijvoorbeeld op 21 mei een huurovereenkomst die van kracht werd op 1 juni, dan kunt u telkens in juni de huur aanpassen. Je mag dit slechts éénmaal per jaar doen.

Hoe berekent je de indexering?

De indexering van de huurprijzen gebeurt op basis van de gezondheidsindex, en niet op basis van de consumptieprijsindex. De gezondheidsindex houdt rekening met de evolutie van alle consumptieprijzen, behalve die van alcohol, tabakswaren en motorbrandstoffen. Je zoekt eerst het cijfer van de gezondheidsindex op de website van de federale overheidsdienst Economie.
Formule: Vermenigvuldig de huurprijs met de nieuwe gezondheidsindex en deel die door de oude index.
 
Je kan de nieuwe prijs ook eenvoudig berekenen met de huurcalculator op de website van de federale overheidsdienst Economie. Het volstaat dat u daar de aanvankelijke huurprijs, de datum van de ondertekening en van het begin van het huurcontract ingeeft.

Gebeurt dit automatisch?

Neen, de aanpassing van de huurprijs aan de index gebeurt niet automatisch. Je moet de huurder een kopie van de berekening bezorgen, met de nieuwe huurprijs. Betaalt je huurder de nieuwe, geïndexeerde huurprijs niet, dan kan je die een aangetekende ingebrekestelling sturen. Helpt dat niet, dan moet je de aanpassing vorderen via de vrederechter. Daarvoor geldt wel een verjaringstermijn van een jaar dit wil zeggen dat je binnen het jaar naar de rechtbank moet stappen.

Kan je teruggaan in de tijd?

Stel dat je de huurprijs al jaren niet meer hebt geïndexeerd, dan kan je de indexaanpassing toch nog doorvoeren voor de toekomst. Je mag berekenen hoeveel de huurder zou moeten betalen alsof je de huur altijd correct zou geïndexeerd hebben en dat nieuwe bedrag van de huurder vorderen. Het geld dat u de voorbije jaren bent misgelopen, kan je niet met terugwerkende kracht opeisen. Er mag slechts 3 maanden teruggegaan worden in de tijd.
 
hoe indexeer je de huurprijs

Kan ik afwijken?

De regels voor de indexering zijn bij woninghuur van dwingend recht. Dat betekent dat de verhuurder er contractueel niet van kan afwijken in zijn voordeel. Het is niet toegelaten af te spreken dat de aanpassing aan de index automatisch gebeurt of een indexeringsmechanisme uit te werken dat tot een hogere huurprijs leidt dan de wettelijke formule.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het laatste vastgoednieuws!

Related posts

De voordelen van een brandverzekering als huurder

De voordelen van een brandverzekering als huurder
2019-04-26
Wist je al dat een brandverzekering voor huurders even interessant is als voor eigenaars? We leggen het even in detail uit: Wat is een brand- of...
Lees meer

Wat houdt meerwaardebelasting in?

Wat houdt meerwaardebelasting in?
2019-03-29
Het kan gebeuren: na veel wikken en wegen koop je een huis, maar enkele maanden later staat je droomhuis te koop... Snel het eerste weer verkopen,...
Lees meer